【H.O.T.演唱會】H.O.T.韓國演唱會貴婦團(包住宿+門票+接送)!SM GLOBAL PACKAGE搶票教學及心得分享!2018 Forever [High-five Of Teenagers] Concert演唱會時間10月13日-14日!地點首爾綜合運動場!